19. november 2014

Åsly skole

Elpro er tildelt kontrakt på elektroinstallasjon for Åsly skole. Arbeidet vil starte høsten 2014 og ferdigstilles høsten 2015. Åsly skole skal bygges for 600 elever fordelt på 10 trinn. Elpro har ansvar for prosjektering, tavleleveranse, elektroinstallasjon og idriftsettelse av systemer. Ny skole er et positivt tiltak for Rissa kommune og vil forhåpentligvis bidra til at Elpro får tilgang på ny kompetanse i framtiden.