17. november 2014

Innføring av speedycraft

For å enklere kunne betjene våre kunder har vi anskaffet et elektronisk system som benyttes av våre servicemontører. Alle skjema som skal sendes inn i forbindelse med et serviceoppdrag blir nå sendt elektronisk og blir en del av dokumentasjonen for hver enkelt jobb